New words:
ground - жер
a rock – тас, жарғабақ
a root - тамыр
a leave – жапырақ
a bark – ағаш қабығы
a trunk – томар
a branch - бұтақ

MODAL VERBS
(Модаль етістіктері)
-  Модаль етістіктері (Modal verbs) – тікелей іс-әрекеттің өзін білдірмей, тұйық рай формасындағы негізгі етістік арқылы берілген іс-әрекеттің болу мүмкіндігін, қажеттігін білдіреді.
Олар: can (could), may (might), must, should, need. Модаль етістіктердің өзіне тән мағынасы бар.

CAN
Can модаль етістігі белгілі бір іс-әрекетке қабілеттілікті, мүмкіндікті білдіреді.
I can swim– Мен жүзе аламын.
Can модаль етістігі ауызекі тілде іс-әрекеттің рұқсат етілуін де білдіреді.
Can I sit down? - Отыруыма Рұқсат па?

COULD
Could – can модаль етістігінің өткен шақ түрі. Could модаль етістігі тұйық етістікпен (to демеулігінсіз) қосылып белгілі бір іс-әректтің откен уақытта болған мүмкіндігін білдіреді.
He could swim very well when he was young.
- Ол жас кезінде өте жақсы жүзе алатын.

MAY
May - модаль етістігі әлде бір іс-әрекеттің рұқсат етілуін
және болжамды, сенімсіздікті білдіреді.
May I come in? - Кіруге бола ма?
He may be at home. - Ол үйде болуы мүмкін. Мүмкін, ол үйде шығар,

MIGHT
Might – may модаль етістігінің өткен шақ түрі. Might модаль етістігі тұйық етістікпен (to демеулігінсіз) қосылып белгілі бір іс-әрекеттің өткен уақытта болған мүмкіндігін білдіреді.
He said that she might know their address. - Ол оның мекен-жайын білетіндігін айтты.

MUST
Must – модаль етістігі белгілі бір іс-әрекеттің керектілігін, міндеттлігін білдіреді.
You must come to school in time. - Сен мектепке уақытында келуге міндеттісін.

SHOULD
Should – модаль етістігі моральдық міндет және кеңес беру мағынасында қолданылады.
You should help her. – Сіз оған көмектескеніңіз жөн болар.
You should go to the doctor. - Сенің
дәрігерге барғаның жөн болар.

NEED
- Need – модаль етістігі іс-әректтің қажеттілігін білдіреді.
- You need have a long rest. - Сіз көбірек демалуды қажет етсіз.

Can (could) - қабілеттілік ;
May (might) – рұқсат ету, болжамдылық;
Must – міндеттілік ;
Should - кеңес беру, моральдық қажеттілік ;
Need – қажеттілік ;
“+” - He can dance very well.
“?” - Can he dance very well.
“-” - He can not (can’t) dance very well.
Task 1. Translate these sentences into Kazakh and make affirmative, interrogative or negative sentences.
Ex:. Mike can run very fast.
Майк өте тез жүгіре алады.
Can Mike run very fast?
Mike can not run very fast.
1. Can your brother help me with mathematics?
2. May I invite Nick to our house?
3. Don’t give the vase to the child. He may break it.
4. Everybody must come to school in time.
5. You must not make notes in the books.
6. If you have a headache, you should go to the doctor.
Task 2: Fill in the blanks with appropriate modal verbs:
1. She _____not jump so high , when she was little.
2. You _____ must stop smoking.
3. Her dictation is not so good. She _____rewrite it.
4. ____I take your pen? – Yes, you_____.
5. Kate ____ speak English very well.
6. You ______ respect the old people

 

FaLang translation system by Faboba